On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. 1Kor 10, 13Deti

Pondelky pre najmenších Tajomné utorky Stredajšie kino Štvrtkové príbehy Tvorivá sobota Rodinná nedeľa Všetko

Späť

TAJNIČKA 1

Správne odpovede si môžete pozrieť na ďalší deň. Úspešné riešenie.
1. Doplň: Otec, Syn a Duch .....
2. Prvá žena
3. Deň odpočinku
4. Slovo na konci modlitby
5. Prorok
6. Sväté písmo inak
7. Sviatosť zmierenia inak
8. Boh je .....
9. Priateľ človeka (zviera)
10. Ježiš nás vykúpil, aby nás ......
11. Rozhovor s Bohom
12. Kto postavil archu?
13. Jeden z evanjelistov
14. Na popolcovú stredu sme poznačení  ....... na čelo
15. Božie stvorenie
16. Čo má napísané Ježiš na kríži
17. Ako sa volá prvá kniha Svätého písma
18. Eucharistia inak
19. Mária je Ježišova .....
20. Vládca inak
21. Doplň meno: Šípková .......
22. Sladký koláč plnený nutelou
23. Kto naviedol Evu, aby ochutnala jablko?


obr