Kto vytrvá do konca, bude spasený. Mt 10, 22

Vitajte!

Pôst nie je o sypaní si popolu na hlavu a hladovaní. Preto aj tento rok chceme poskytnúť každému, malému i veľkému, inšpiráciu, zdroj, Slovo, myšlienky, záväzky, čokoľvek, čo by mu pomohlo prežiť plnohodnotný pôst. Registráciou sa používateľ nezaväzuje stráviť 40 dní na internete. Práve naopak môže sa počas ktoréhokoľvek dňa počas surfovania zastaviť v duchovnej oáze, kde prostredníctvom rôznych aktivít a súťaží je možné načerpať. Buďme na seba nároční, nech je pôst obdobím nášho duchovného rastu!

Súťaž

Výhercovia
Eliška Hadryová Hontianské Trsťany 283
Viera Hadryová Hontianské Trsťany 283
Paulina Hadryová Hontianské Trsťany 283
Zuzana Chutňáková Malženice 282
Mária Hudaková Bernolákovo 281
Lucia Mikulová Lužianky 281
Simona Bucková Prešov sv. Mikuláš 281
Martin Lukáč Most pri Bratislave 281
Gabriela Chutňáková Malženice 281
Zuzana Stehlíková Humenné 281
Marián Moško Beluša 281
Andrea Siráňová Kláštor pod Znievom 280
Mirka Siteková Podbiel 280
Helena Povalová Podbiel 280
Andrea Hudáková Bernolákovo 280
Jozef Moško Beluša 280
Jana Mošková Beluša 280
Peter Bednařík Žilina-Solinky 280
Mária Šefčíková Banská Bystrica-Fončorda 280
Simona Ladňáková Martin-Mesto 280
Dáša Repkovská Žilina-Solinky 208
Martin Bednařík Žilina-Solinky 266
Lucia Lukášová Žilina-Solinky 278
Margita Janecková Budča 257
Adam Kľučiar Kláštor pod Znievom 254
Anton Káčerík Horný Vadičov 271
Michal Šebeš Kendice 274
Vilma Gulasová Kláštor pod Znievom 272
Mária Jedináková Martin-Mesto 263
Miriam Gloserová Bytča 251
Magdaléna Mikolajová Hubošovce 273
Rozália Palkovičová Nová Dedina 276
Alenka Vikartovská Zubrohlava 261
Viktória Lovászová Hurbanovo 262
Mária Majcherová Nové Mesto (Blumentál) 271
Jarmila Lužná Stará Turá 243
Helena Bacigalová Pezinok 214
Mária Ščavnická Lipany 218
Mária Mojtová Pruské 265
Marián Beňo Žilina-Solinky 210

Tím 40dni.sk